Rødekro Idræts Forening, i daglig tale RIF, er en flerstrenget forening, hvor hver afdeling varetager medlemmernes interesser. De forskellige afdelinger er repræsenteret i den hovedbestyrelse, hvor man varetager fælles interesser, udveksler erfaringer og løbende informerer hinanden om aktiviteterne i de forskellige afdelinger.

I RIF bestyrelsen er der på den årlige generalforsamling valgt en formand, næstformand, kasserer og sekretær. De øvrige i bestyrelsen er en repræsentant fra hver afdeling, oftest formanden. RIF er tilmeldt Aabenraa Fritidsråd. AAF.

Børneattester

Folketinget har vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 01.07.2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere/instruktører over 15 år, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Fra 2005 skal alle instruktører som dette vedrører udfylde en samtykkeerklæring til foreningen, som bliver indsendt til kriminalregisteret. Hvis ikke man vil dette, må vi som forening ikke ansætte instruktøren. Børneattesten/samtykkeerklæringen udfyldes hvert år ved sæsonstart.