Målsætning

 • Gymnastikafdelingen er en stor aktiv forening under RIF, som lægger vægt på et samarbejde bygget på fælles ansvar, gensidig respekt og det frivillige foreningsarbejde under DGI.

Vi lægger vægt på

 • Et foreningsliv præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd både sportsligt og socialt
 • At alle føler fornøjelse og glæde ved gymnastikken og har mulighed for at udvikle sig uanset niveau
 • At gymnastikafdelingen til stadighed tilgodeser alle aldre i vores udbud af hold

Forventninger til bestyrelsen
At bestyrelsen -

 • Består af personer, som har lyst til at yde en frivillig indsats for foreningen og uddelegerer opgaver, som kan løses af andre
 • Består af stabile, visionære og initiativrige personer, som bakker op omkring instruktørernes ønsker og samtidig stiller krav til instruktørerne om f.eks. fornyelse og udd./kurser under DGI.
 • Udviser initiativ til fælles møder og andre sociale aktiviteter for instruktører, hjælpere og bestyrelsen flere gange om året
 • Tilstræber at arbejde for en struktur, som medfører overblik og fornuft i foreningens økonomi.

Forventninger til instruktørerne
At instruktørerne -

 • Udviser ærlig, åben og tillidsvækkende adfærd og samtidig er et forbillede for gymnasterne
 • Er bevidste om, at de er foreningens ansigt ud ad til og derfor løbende deltager i relevante kurser, som gør dem i stand til, altid at være velforberedte
 • Yder en indsats for at udvikle og styrke sammenholdet såvel instruktørerne imellem som på holdene
 • Deltager aktivt i de fælles arrange- menter og møder, bestyrelsen inviterer til.

Forventninger til gymnasterne/forældre
At gymnasterne/forældre -

 • Deltager aktivt i foreningens arrangementer herunder forårets opvisninger
 • Er loyale overfor foreningens målsætning og holdninger
 • Indgår i en positiv dialog med bestyrelsen og /eller instruktør til udvikling af foreningen og bidrager til løsning af eventuelle problemer eller uoverensstemmelse
 • Udviser vilje og engagement, og at den enkelte gymnast bidrager til en positiv ånd i fællesskabet på holdet
 • Udviser ansvar overfor de lokaler og redskaber, foreningen stiller til rådighed.

Udarbejdet af bestyrelsen og instruktører for gymnastikafdelingen i 2003